FRIKO är en sammanslutning av personer intresserade av konst och konstutövning och har till syfte att odla detta gemensamma intresse.

Med hjälp av ledorden Skaparglädje, Nätverk och Utveckling skall målet vara att varje medlem får: personlig utveckling, forum för studiecirklar och föreläsningar, kreativt bollplank samt ekonomiska samverkanseffekter vid marknadsföring och utställningar

Till medlem kan antas person som visar färdighet inom sitt gebit

Medlemsskap beviljas av styrelsen

Ansökan om  medlemsskap skall åtföljas av arbetsprov

 

Föreningens ordförande är Eva Lindén

                        sekreterare är Ingrid Kristiansson

                         kassör är          Anna Lena Larsson